НАЛАДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

нала́джувати (розм.) доводити до готовності, робити придатним для вживання, використання

нала́джувати музичний інструмент

нала́джувати (до чого, на що, розм.) виклика́ти в кого-небудь певний настрій, стан

нала́годжувати (до чого, на що, розм.)
настро́ювати (на що і без додатка)
сприя́ти (чому) викликати певний настрій, бажання робити що-небудь.
схиля́ти (до чого)

нала́джувати створювати умови для нормальної діяльності, функціонування чого-небудь

впорядко́вувати про життя, умови тощо - робити прийнятним, приводячи в певний порядок.
направля́ти (розм.) про життя, умови тощо - змінювати на краще або повертати до попереднього становища.
нормалізува́ти доводити до певної норми, виправляючи становище.
організо́вувати забезпечувати чітку діяльність, чітке функціонування чого-небудь.
упорядко́вувати про життя, умови тощо - робити прийнятним, приводячи в певний порядок.

нала́джувати робити щось готовим, придатним для вжитку, користування, приводити в потрібний для роботи, вживання стан

нала́джувати (що) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

готовити

наладжувати

екіпірувати

організувати

наладжувати

ремонтувати

наладжувати

упорядковувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.