НАЛАГОДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

нала́годжувати (розм.) доводити до готовності, робити придатним для вживання, використання

нала́годжувати музичний інструмент

нала́годжувати (до чого, на що, розм.) виклика́ти в кого-небудь певний настрій, стан

нала́джувати (до чого, на що, розм.)
настро́ювати (на що і без додатка)
сприя́ти (чому) викликати певний настрій, бажання робити що-небудь.
схиля́ти (до чого)

нала́годжувати створювати умови для нормальної діяльності, функціонування чого-небудь

впорядко́вувати про життя, умови тощо - робити прийнятним, приводячи в певний порядок.
направля́ти (розм.) про життя, умови тощо - змінювати на краще або повертати до попереднього становища.
нормалізува́ти доводити до певної норми, виправляючи становище.
організо́вувати забезпечувати чітку діяльність, чітке функціонування чого-небудь.
упорядко́вувати про життя, умови тощо - робити прийнятним, приводячи в певний порядок.

нала́годжувати робити щось готовим, придатним для вжитку, користування, приводити в потрібний для роботи, вживання стан

нала́годжувати (що) якусь дію, роботу, процес, робити перші кроки в якійсь діяльності

бра́тися (за що, до чого, з інфін.)
забира́тися (з інфін., до чого)
започина́ти (що, діал.)
захо́джуватися (з інфін., без додатка)
захо́дитися (з інфін., без додатка)
йти (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.
пору́шувати (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
поруша́ти (що, перев. із сл. розмова, справа, процес і т. ін.)
почина́ти (що, з інфін.)
прийма́тися (за що, з інфін., розм.)
приклада́тися (до чого)
прилуча́тися (до чого)
примо́щуватися (до чого, з інфін., розм.)
приступа́ти (до чого)
приступа́тися (до чого, розм.)
підно́сити (що) часто у відповідь на щось.
підступа́ти (до чого, розм.)
підхо́дити (до чого)
розв'я́зувати (що, розм.)
розчина́ти (що, діал.)
іти́ (з інфін., на що, до чого) часто рухаючись.

нала́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу)

вла́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).
вла́днувати те саме, що ула́годжувати 1, 2.
зала́годжувати змінювати на краще, поліпшувати, поправляти (справи, матеріальне становище і т. ін.).
поправля́ти яким-небудь вчинком, дією змінювати на краще хід якихось подій, відновлювати що-небудь втрачене.
ула́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).
ула́днувати те саме, що ула́годжувати 1, 2.

налагоджувати

налагоджувати стосунки

встановлювати

налагоджувати

встановляти

налагоджувати

налагоджуватися

налагоджувати (і п. ф. від)
іти на лад

установлювати

налагоджувати

установляти

налагоджувати

готовити

налагоджувати

екіпірувати

оборудувати

налагоджувати

організувати

налагоджувати

ремонтувати

налагоджувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.