НАЙПЕРШИЙ — СИНОНІМІЯ

найпе́рший (підсил.) який має найбільше значення

вирішни́й (рідше) від якого все залежить.
генера́льний найважливіший, основний, провідний.
головни́й найважливіший, основний, суттєвий.
кардина́льний найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
ключови́й головний, вирішальний.
конститути́вний який становить основу чого-небудь.
магістра́льний головний, основний.
основни́й найважливіший, головний.
основополо́жний який дає основу чому-небудь.
пе́рший який має найбільше значення; найголовніший.
пере́дній (рідше) те саме, що головни́й.
першоря́дний який є головним, основним у чому-небудь, для чогось; найважливіший.
провідни́й найважливіший, головний, основний.
станови́й (рідше) головний, основний.
стрижне́вий основний, головний.
фундамента́льний який є головним, основним.
центра́льний основний, найістотніший, дуже важливий.
чі́льний важливий за своїм значенням; передовий.

первий

найперший

найпе́рше (підсил.) у першу чергу, перш за все, перед кимось або чимось іншим

найпе́рш (підсил.)
особли́во перев. у складі відокремлених зворотів.
пе́рше (рідше)
перш (рідше)
поперва́х (розм.) перед ким-, чим-небудь, раніше від когось, чогось.
щонайпе́рше (підсил.)
якнайпе́рше (підсил.)

найперше як

найперше ПР.

поперше <сов. по-перше>
перш за все

насампередДжерело:
Словник синонімів Караванського.