НАЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

їдати

нажувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.