НАДІЛИТИ — СИНОНІМІЯ

наділи́ти висловити подяку, виразити задоволення, схвалення, виявити прихильність у нагороду за що-небудь

нагороди́ти (кого чим)
надари́ти (розм.)
подарува́ти (кому що) звичайно зі сл. усмішка, погляд і т. ін.

наділи́ти (кого чим) виділити для кого-небудь частину чогось, поділитися ін.

вділи́ти (кому що) виділяти для кого-небудь частину чогось, ділитися чим-небудь.
уділи́ти (кому що) виділити для кого-небудь частину чогось,поділитися чим-небудь.

наділи́ти (кого чим) надати яких-небудь властивостей, якостей, уміння і т. ін.

обдарува́ти наділяти позитивними якостями, здібностями, умінням і т. ін.
одари́ти (кого чим) те саме, що обдаря́ти.

наділи́ти

опреділяти

парцелювати

розверствувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.