НАДХОДИТИ — СИНОНІМІЯ

надхо́дити (без додатка) про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.

бли́жчати (без додатка, розм.) ставати ближчим.
бли́зитися (рідко)
бра́тися (безос., до чого, на що, розм.) про вік, час і т. ін.
готува́тися без додатка; про щось значне або загрозливе, неприємне - повільно наближатися, стаючи неминучим.
збли́жуватися (без додатка, розм.)
зближа́тися (без додатка, розм.)
йти (до чого і без додатка)
йти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)
набли́жуватися (до кого-чого і без додатка рідше) про близьке настання певного відрізка часу, періоду життя, події, явища і т. ін.
наближа́тися (до кого-чого і без додатка)
набіга́ти (без додатка, розм.) про свята, певні дні тощо - наближатися непомітно, швидко.
нахо́дити (без додатка)
підкрада́тися (поет.) повільно, непомітно.
су́нути на кого-що і без додатка - про щось небажане або бурхливе, інтенсивне за своїм виявом, грізне і т. ін.; про вечір, ніч і т. ін.
іти́ (до чого і без додатка)
іти́ся (безос., до чого, на що і без додатка)

надхо́дити доставлятися, поступати на місце призначення (перев. про щось відправлене, послане і т. тощо)

доставля́тися пас. до доставля́ти.
прибува́ти доставлятися на місце призначення; надходити куди-небудь (про речі).
прихо́дити доставлятися до місця призначення за вказаною адресою; надходити.

надхо́дити про транспорт - перев. згідно з розкладом, попередньою домовленістю

надхо́дити (розм.) ідучи, з'являтися десь, у когось

вчаща́ти (розм.) часто.
пока́зуватися перев. ненадовго.
прила́зити (фам., зневажл.)
приліза́ти (фам., зневажл.)
притіка́ти (розм.) перев. у великій кількості.
учаща́ти (розм.) часто.

надходити

надходити про дати

іти (ФР.)

грясти

надходити
іти (ур.)

заходити про ніч

надходити

набігати про свята

надходити

наближати про дату

надходити

наставати про часи

надходити
падати (як грім з неба)
підступати (нишком)

настигати куди

нахопля́тися

надходити

підкрадатися про зиму

поспівати про жнива

надходити

маршувати

прибли́жуватися

прибувати

прослідувати

скочити (гість)

слідувати (час)

течи (дощ)

шествува́ти

надходити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.