НАДИХУВАТИ — СИНОНІМІЯ

нади́хувати (на що, чим і без додатка) викликати душевне піднесення, натхнення, спонукати до благородних, високих дій

живи́ти викликати душевне піднесення, даючи якісь надії, сприяючи розвиткові кого-, чого-небудь.
запа́лювати (підсил.)
надиха́ти (на що, чим і без додатка)
насна́жувати (чим і без додатка)
одухотворя́ти (без додатка, книжн. рідше)
окри́лювати (без додатка, підсил.)
окриля́ти (без додатка, підсил.)
підно́сити (без додатка)

надихати

надихувати
жм. піддавати жару
запалювати <душу, серце>

інспірувати

одушевля́ти

поривати (почуття)

надихувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.