НАДЗВИЧАЙНО — СИНОНІМІЯ

надзвича́йно (підсил.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

надзвича́йно у сполуч. з прикм. або присл. - викликаючи почуття замилування, здивування, захоплення

ди́вно (рідко)
казко́во (підсил.)
неповтори́мо (рідше) так чудово, як уже більше не буде.
фантасти́чно (підсил.)

надзвичайно

фр. що аж-аж-аж <н. гарячий, що аж-аж-аж>

надзвичайно гарний

надзвичайний (збіса і всі мож. пох. від)

вкрай

дуже (пр.)
надзвичайно
куди як

дуже

надзвичайно
пр.н. великою мірою

навдивовижу

надзвичайно

притьма

надзвичайно

притьмом

надзвичайно

страх як сухо

надзвичайно

страшенно гордий

надзвичайно
страх який
що ну <н. такий гордий, що ну>

украй

дуже (пр.)
надзвичайно
куди як

виключно

рідко

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.