НАДЗВИЧАЙНИЙ — СИНОНІМІЯ

надзвича́йний дуже великий за силою вияву, інтенсивністю чого-небудь, завдяки чому виділяється на загальному тлі

незвича́йний дуже великий, сильний щодо ступеня вияву, прояву; надзвичайний.
неземни́й який силою свого вияву настільки відхиляється від звичайного ступеня, що викликає враження про неможливість такого в природі.
незрівня́нний який важко порівняти при цьому з чим-небудь.
непомі́рний який перевищує звичайну міру, норму.
непоси́льний який викликає враження про перевищення звичайних людських якостей, властивостей, можливостей.
фантасти́чний який викликає подив силою свого вияву, у який важко повірити.

надзвича́йний який нечасто зустрічається й виділяється серед інших, перевершує інших у певному відношенні, викликаючи захоплення

незрівня́нний (із сл. ні з ким, ні з чим) який мало зустрічається в такому довершеному вияві, не схожий на інших.

надзвича́йний не такий, як звичайно, як завждиабо як інші, чимсь відмінний; особливий, своєрідний

неповто́рний те саме, що неповтори́мий.
неповтори́мий (рідше) який має особливі якості, ознаки, риси; винятковий, надзвичайний.

надзвича́йний не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий

винятко́вий такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний.
незвича́йний який відрізняється від інших; не такий, як усі, як в усіх; особливий.
незрівня́нний винятковий, особливий, незвичайний.
особли́вий який чимось виділяється серед інших; не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий.
своєрі́дний який має характерні особливості, не схожий на інших; незвичайний, оригінальний.
уніка́льний єдиний, неповторний.

надзвичайний

надзвичайний з'їзд

надзвичайний

винятковий успіх

високий дар

знаменитий концерт

надзвичайно гарний

надзвичайний (збіса і всі мож. пох. від)

надлюдський про зусилля

незбагненний про міру вияву

прекрасний слух

надзвичайний

приголомшливий

надзвичайний (ефект)
здатний при голомшити

скажений про міру вияву

бурхливий (про море)
лютий (про зиму)
надзвичайний
неймовірний (про брехню)
нестерпний (холод)
рвучкий (вітер)
біг дуже швидкий
день дуже напружений

страхітливий про міру вияву

ексклюзивний

надзвичайний

екстраординарний

надзвичайний

епохальний

надзвичайний

маркантний

особливий

помітний

рідкий

сенсаційний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.