НАДАВАТИ — СИНОНІМІЯ

надава́ти надавати в чиєсь користування

відво́дити (що кому під що, під кого) давати, виділяти комусь що-небудь для користування.
віддава́ти (що кому) давати комусь що-небудь для користування, у власність; відмовлятися від чого-небудь свого на чиюсь користь.
дава́ти (що на що , під що) надавати в чиєсь користування.
здава́ти віддавати у тимчасове користування, в оренду і т. ін.
приділя́ти (розм. що дав) наділяти кого-небудь чимсь, віддавати що-небудь у чиєсь володіння.

надава́ти про людину - за допомогою виразу обличчя, погляду, пози і т. ін. видозмінювати свою зовнішність у потрібний бік

напуска́ти (зі сл. на себе, розм.) надавати своїй поведінці, зовнішності неприродного вигляду, характеру.

надава́ти (кому, чому чого, рідше що) про який-небудь предмет, чинник - певним чином змінювати зовнішність, вигляд, форму кого-, чого-небудь; про вираз або риси обличчя, одяг і т. ін. - певним чином змінювати обличчя або всю зовнішність тощо

роби́ти (кого, що яким)

надава́ти (кому, чому чого) давати яку-небудь нову якість, властивість і т. ін. або підсилювати їх

добавля́ти (розм.) те саме, що додава́ти 1–3.
додава́ти (чого.) збільшувати, посилювати, робити відчутним що-небудь.
набавля́ти (розм.) збільшувати силу, ступінь, інтенсивність і т. ін. чого-небудь, надавати.
наддава́ти (розм.) робити кого-, що-небудь якимсь, придаючи певної якості, властивості.

надава́ти (розм.) віддавати комусь, чомусь певний час, певне місце, увагу

надавати звання

надавати землю

наділяти чим

надавати собі вигляду

напускати на себе що

надавати

надати (док.)
<н. надати царя>

давати титул

надавати
наділяти <нагороджувати> чим

наставляти на посаду

надавати (з.)

подавати

віддавати (на глум)
надавати (поміч)

добавля́ти

жалувати (титул)

кваліфікувати

обезпечувати

опреділяти

представляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.