НАГУКАТИ — СИНОНІМІЯ

нагука́ти

звати

ухати

нагукати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.