НАГАЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

нага́льний про потребу, необхідність і т. ін. - дуже потрібний, життєво необхідний

доконе́чний обов'язковий, неодмінний; неминучий.
коне́чний конче потрібний; обов'язковий, неодмінний.
кра́йній з яким далі не можна зволікати, якого неможливо переносити; останній.
наболі́лий давно назрілий, який вимагає невідкладного розв'язання.
насті́йний дуже потрібний; невідкладний.
насу́щний (книжн.) який має важливе життєве значення, украй необхідний.
пеку́чий (підсил.) який має велике життєве значення; необхідний, невідкладний.
пи́льний про прохання, потребу і т. ін.

нага́льний який потребує негайного виконання

е́кстрений якого не можна відкласти; невідкладний, терміновий.
на́глий (діал.) який треба швидко виконати, розв'язати і т. ін., якого не можна відкласти; невідкладний, негайний; терміновий.
нава́льний який вимагає швидкого виконання.
надтерміно́вий дуже терміновий, негайний; невідкладний.
невідкла́дний якого не можна відкладати; який потребує негайного розв'язання, здійснення і т. ін.; терміновий.
нега́йний який здійснюється, відбувається зразу, без затримки; терміновий.
першочерго́вий який має бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим; невідкладний.
пи́льний який вимагає термінового, негайного виконання; нагальний.
спі́шний який вимагає негайного виконання; терміновий.
терміно́вий який вимагає негайного виконання, вирішення; спішний.
шпарки́й (розм.) який відбувається з великою швидкістю (про рух, дію і т. ін.); швидкий.

нагальний про потребу

нагальний

нага́йний (зст.)

злободенний невідкладний

нагальний

крайній (СОВ.) про потребу

наглий

пекучий (П.)

нагальний (про потребу)

актуальний

експрес

нагальний

животрепетний

нагальний

спішний

спонтанний

враз

екстрене

скоро

спішно


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.