НАГАЛЬНЕ — СИНОНІМІЯ

враз

екстрене

скоро

спішно

нага́льний про потребу, необхідність і т. ін. - дуже потрібний, життєво необхідний

доконе́чний обов'язковий, неодмінний; неминучий.
коне́чний конче потрібний; обов'язковий, неодмінний.
кра́йній з яким далі не можна зволікати, якого неможливо переносити; останній.
наболі́лий давно назрілий, який вимагає невідкладного розв'язання.
насті́йний дуже потрібний; невідкладний.
насу́щний (книжн.) який має важливе життєве значення, украй необхідний.
пеку́чий (підсил.) який має велике життєве значення; необхідний, невідкладний.
пи́льний про прохання, потребу і т. ін.

нага́льний який потребує негайного виконання

е́кстрений якого не можна відкласти; невідкладний, терміновий.
на́глий (діал.) який треба швидко виконати, розв'язати і т. ін., якого не можна відкласти; невідкладний, негайний; терміновий.
нава́льний який вимагає швидкого виконання.
надтерміно́вий дуже терміновий, негайний; невідкладний.
невідкла́дний якого не можна відкладати; який потребує негайного розв'язання, здійснення і т. ін.; терміновий.
нега́йний який здійснюється, відбувається зразу, без затримки; терміновий.
першочерго́вий який має бути виконаний, здійснений у першу чергу, перед усім іншим; невідкладний.
пи́льний який вимагає термінового, негайного виконання; нагальний.
спі́шний який вимагає негайного виконання; терміновий.
терміно́вий який вимагає негайного виконання, вирішення; спішний.
шпарки́й (розм.) який відбувається з великою швидкістю (про рух, дію і т. ін.); швидкий.

нагальний про потребу

нагальний

нага́йний (зст.)

злободенний невідкладний

крайній (СОВ.) про потребу

наглий

пекучий (П.)

актуальний

експрес

животрепетний

спішний

спонтанний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.