НАВІСНИЙ — СИНОНІМІЯ

навісни́й (підсил. розм.) який має психічний розлад, психічно хворий

безу́мний (рідше) який утратив розум; божевільний.
божеві́льний який має психічний розлад; психічнохворий.
душевнохво́рий (рідше) з розладнаною психічною діяльністю.
навіже́ний (підсил. розм.) психічно хворий; божевільний.
ненорма́льний (розм.) психічно хворий.
помі́шаний (рідко.) психічно ненормальний; божевільний.
причи́нний (розм.) те саме, що божеві́льний 1.
психічнохво́рий який має хвору психіку.
скаже́ний (підсил. розм., рідше) який має психічний розлад; божевільний.
юроди́вий (розм.) психічно хворий; божевільний.

навісни́й (підсил.) людина, що діє надто нерозсудливо - осудливо про людину

безу́мець людина, що діє надто нерозсудливо.
безу́мний людина, що втратила розум, або своєю поведінкою, вчинками нагадує її.
божеві́лець (рідко) про нерозсудливу, нерозважливу людину.
навіже́ний (підсил.) уживається як лайливе слово.
очмана́ (підсил. рідко) очманіла, одуріла людина.
психопа́т (розм.) неврівноважена людина, слова, думки, вчинки якої оцінюються як ненормальні.
психі́чний (розм.) психі́чний, ного, ч.; психі́чна, ної, ж., розм.Людина з хворою психікою.
скаже́ний (підсил.) хвора на сказ або божевільна людина (уживається перев. як лайка).
чмана́ (підсил. рідко) те саме, що очмана́.
шале́нець (розм.) те саме, що безу́мець 2.
шале́ний (підсил.) те саме, що нерозсу́дливий.

навісни́й (підсил.) який викликає до себе ненависть

навісни́й який виражає стан сильного душевного потрясіння або нагадує такий стан

ди́кий (розм.)
осатані́лий (підсил. розм.) від роздратування, гніву і т. ін.
оскажені́лий (підсил. розм.)
ошалені́лий (розм. рідше) від збудження, роздратування, гніву тощо.
ошалі́лий (розм.)
перера́зливий (діал.) про крик болю, відчаю тощо.
скаже́ний (підсил. розм.)

навісний ворог

навісний Т.

божевільний психічнохворий

дурний (жм.)
навісний
не сповна розуму
слабий на голову
о. прибитий у цвіту
не всі дома у кого

нависати

звислий (фр.)
навісний (т.)
схилений над чим
прик. -АЮЧИИ
про загрозу <цілком> реальний

навіжений

навісний
слабий на голову

несамовитий божевільний

рясний гарматний вогонь

навісний (сов.)

шалений хто

юродивий (ЯК ІМ.)

навісний (П.)
Божий чоловік

висячий

яросний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.