НАВІЖЕНИЙ — СИНОНІМІЯ

навіже́ний (підсил. розм.) який здійснюється без обдумування, необачно, суперечить вимогам розуму

безрозсу́дний який здійснюється без обдумування, необачно, суперечить вимогам розуму; нерозумний.
безу́мний не виправданий розумом; нерозсудливий, безглуздий.
божеві́льний (підсил.) нерозсудливий, нерозважливий.
маячли́вий (підсил. рідше) те саме, що маячни́й.
маячни́й (підсил.) божевільний, безумний.
шале́ний (підсил.) те саме, що нерозсу́дливий.

навіже́ний (підсил. розм.) який має психічний розлад, психічно хворий

безу́мний (рідше) який утратив розум; божевільний.
божеві́льний який має психічний розлад; психічнохворий.
душевнохво́рий (рідше) з розладнаною психічною діяльністю.
навісни́й (підсил. розм.) те саме, що навіже́ний 1.
ненорма́льний (розм.) психічно хворий.
помі́шаний (рідко.) психічно ненормальний; божевільний.
причи́нний (розм.) те саме, що божеві́льний 1.
психічнохво́рий який має хвору психіку.
скаже́ний (підсил. розм., рідше) який має психічний розлад; божевільний.
юроди́вий (розм.) психічно хворий; божевільний.

навіже́ний (підсил. розм.) психічнохвора людина

безу́мний (рідше) людина, що втратила розум, або своєю поведінкою, вчинками нагадує її.
божеві́льний (у знач. ім.) який має психічний розлад; психічнохворий.
варія́т (діал.) божевільна людина.
душевнохво́рий (рідше) люди з розладнаною психічною діяльністю.
ненорма́льний (розм.) психічно хвора людина.
помі́шаний (рідко.) психічно ненормальна, божевільна людина.
причи́нний (розм.) божевільна людина.
псих (розм.) психічно неврівноважена людина.
психопа́т (розм.) людина з психічним розладом, ненормальністю психіки.
психі́чний (розм.) психі́чний, ного, ч.; психі́чна, ної, ж., розм.Людина з хворою психікою.
психічнохво́рий психічнохво́рий, рого, ч.; психічнохво́ра, рої, ж.Людина з хворою психікою.
скаже́ний (підсил. розм., рідше) хвора на сказ або божевільна людина (уживається перев. як лайка).
шизофре́нік (розм.) хворий на шизофренію.
юроди́вий (розм.) юроди́ва, вої, ж.Психічно хвора, божевільна людина.

навіже́ний (підсил.) людина, що діє надто нерозсудливо - осудливо про людину

безу́мець людина, що діє надто нерозсудливо.
безу́мний людина, що втратила розум, або своєю поведінкою, вчинками нагадує її.
божеві́лець (рідко) про нерозсудливу, нерозважливу людину.
навісни́й (підсил.) уживається як лайливе слово.
очмана́ (підсил. рідко) очманіла, одуріла людина.
психопа́т (розм.) неврівноважена людина, слова, думки, вчинки якої оцінюються як ненормальні.
психі́чний (розм.) психі́чний, ного, ч.; психі́чна, ної, ж., розм.Людина з хворою психікою.
скаже́ний (підсил.) хвора на сказ або божевільна людина (уживається перев. як лайка).
чмана́ (підсил. рідко) те саме, що очмана́.
шале́нець (розм.) те саме, що безу́мець 2.
шале́ний (підсил.) те саме, що нерозсу́дливий.

навіже́ний (підсил. розм.) який не може вгамуватися, заспокоїтися, перестати діяти

навіже́ний який виражає стан сильного душевного потрясіння або нагадує такий стан

ди́кий (розм.)
осатані́лий (підсил. розм.) від роздратування, гніву і т. ін.
оскажені́лий (підсил. розм.)
ошалені́лий (розм. рідше) від збудження, роздратування, гніву тощо.
ошалі́лий (розм.)
перера́зливий (діал.) про крик болю, відчаю тощо.
скаже́ний (підсил. розм.)

навіжений

слабий на голову

навіжений про вдачу

навіжений звичай

божевільний психічнохворий

дурний (жм.)
навіжений
о. прибитий у цвіту
не всі дома у кого
не сповна розуму
слабий на голову

шалений хто

юродивий (ЯК ІМ.)

навіжений
Божий чоловік

безумний

яросний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.