НАВОДИТИ — СИНОНІМІЯ

наво́дити спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти куди-небудь

вести́ спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти.
відво́дити вести з собою когось на певну відстань від кого-, чого-небудь.
відпрова́джувати з одного місця в інше.
зво́дити згори вниз або докупи.
прова́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
прово́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
проводжа́ти спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
підво́дити спрямовуючи, наближати що-небудь до когось, чогось.
спрова́джувати примушувати звідкись іти.

наво́дити сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

наво́дити надавати зброї, оптичному приладу і т. ін. певної спрямованості, повертаючи в бік когось, чогось

напрямля́ти (рідше)
наці́лювати на якусь конкретну, точну ціль.
націля́ти на якусь конкретну, точну ціль.

наво́дити повідомляти щось - цитати, слова, цифри тощо - для підтвердження своєї думки

цитува́ти щодо цитат, висловлювань, чиїх-небудь слів.

наво́дити про жінку або самицю тварини - дати життя дитині чи дітям або маляті чи малятам

ви́вести про тварину.
знайти́ (розм.)
зроди́ти (рідше)
найти́ (розм.)
налупи́ти (вульг.) дітей.
намно́жити (рідше) щодо тварини - розм., щодо жінки - розм. або зневажл.: народити яку-небудь, звичайно велику, кількість дітей або малят.
народи́ти (кого)
породи́ти (рідше)
розси́патися (ким, розм.)
сплоди́ти (рідше) щодо тварини - стилістично нейтральне, щодо жінки - розм. або зневажл.
спови́ти (поет.)
спороди́ти (розм.)

наво́дити приводити когось до певної думки, ідеї, мрії тощо, спонукати до якогось учинку

натика́ти (розм. рідше)
прока́зувати (що і без додатка) із сл. бажання, совість і т. ін.
підка́зувати (що і без додатка)

наво́дити

наво́дити

наводити поліцію

наводити на слід

наводити на гріх

наводити жах

завдавати чого

наводити на думку

наводити лад

наводити міст

будувати мости

наводити
прокладати (дороги)

встановлювати порядок

наводити

встановляти порядок

наводити

насилати ворогів

націлювати

спрямовувати кріс

гнати (полчища)
запускати (ракету)
наводити
перти (ф.)
посилати (стріли)
сипати дощем

установлювати порядок

наводити

установляти порядок

наводити

дебатувати

наводити

поривати (почуття)

наводити

представляти

цитувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.