НАВЕРТАТИ — СИНОНІМІЯ

наверта́ти (вульг.) приймати їжу

вбира́ти (розм.)
вжива́ти (розм.)
вклада́ти (розм.)
втира́ти (розм.)
га́мати (дит.)
га́мкати (дит.)
гатели́ти (фам.)
глита́ти (розм.)
же́рти (вульг.)
жува́ти (розм., ірон.)
зажира́ти (вульг.)
затира́ти (діал.)
заїда́ти (діал.)
зжира́ти (вульг.)
ковта́ти (розм.)
куса́ти (розм.)
лига́ти (вульг.) поспіхом, не жуючи.
ло́пати (вульг.)
лупи́ти (вульг.)
молоти́ти (розм.)
мота́ти (фам.)
намина́ти (розм.)
пе́рти (вульг.)
поглина́ти (розм.)
пожива́ти (розм.)
пожира́ти (вульг.)
припада́ти (до чого)
прожира́ти (розм. вульг.) жадібно, повністю.
підміта́ти (розм.)
підси́люватися (розм.) трохи.
ремиґа́ти (вульг.)
руба́ти (розм.)
тли́ти (розм.) жадібно, багато, не відриваючись.
трощи́ти (вульг.)
трі́скати (вульг.)
тьо́пати (розм.)
убира́ти (розм.)
ужива́ти (розм.)
уклада́ти (розм.)
умина́ти (розм.)
утира́ти (розм.)
харчува́ти (діал.)
хлиста́ти (розм.)
ча́вкати (розм.)
чва́кати (розм.)
чвакоті́ти (розм.)
чвя́кати (розм.) їсти, голосно прицмокуючи губами.
ї́стоньки (незм. пестл., дит.)
ї́сточки (незм. пестл., дит.)

наверта́ти (в що, на що, до чого) схиляти когось до прийняття якої-небудь віри, до зміни віросповідання

оберта́ти (в що.)

наверта́ти (розм.) надавати якогось напряму чиїйсь діяльності, дії, розмові тощо

верну́ти (розм.) на що, до чого - зводити розмову до чого-небудь.
гну́ти (розм.)
напрямля́ти (рідше)
орієнтува́ти (у чому)
підво́дити (до чого) спрямовувати, наближати розмову до бажаного результату.
хили́ти (розм.)

наверта́ти (розм.) давати кому-небудь вказівки, поради щодо дотримання чогось у поведінці, навчанні, роботі, світогляді і т. ін.

наверта́ти (на що, до чого) переконувати, умовляти робити що-небудь, погоджуватися на щось

нагина́ти (до чого, рідше)
намовля́ти (до чого)
підбива́ти (на що і з інфін.)
схиля́ти (до чого і з інфін.)

наверта́ти класти, накладати щось на кого-, що-небудь безладно або у великій кількості

вали́ти класти, накладати щось на кого-, що-небудь безладно або у великій кількості.
грома́дити згрібати, складати що-небудь в одне місце.
копи́чити складати купою, нагромаджувати.
нава́лювати безладно, недбало кидати, накладати багато чого-небудь десь.
нагрома́джувати насипати, накладати, навалювати і т. ін. купою.
накопи́чувати накладати, навалювати в якій-небудь кількості або купою.

наверта́ти

навертати гори чого

навертати розмову

навертати на свій бік

навертати на віру

св. обертати в
схиляти до

навертати утрачене

навертати (ЖМ.)

завертати (худобу)
звертати (убік)
спихати (провину)

навертати ЕВ.

бити (києм)

навертати (Р.)

накочувати каміння

навертати

настроювати на певніш настрій

навертати
викликати <прищеплювати, вселяти, накликати, насилати> що

обробляти кого

навертати
схиляти до

хилити

навертати (про розмову)
пити (горілку)
схиляти (до чого)
тягнути (на сон)
вдаряти в

хрестити іновірця

навертати

заманювати

навертати

подвизатися

навертати

поривати (почуття)

навертати

поступати

навертати

регулювати

склоняти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.