НАБРЕХАТИ — СИНОНІМІЯ

набреха́ти (розм.) зробити щось неправильно, допустити неточність, неправильність у чомусь

вхи́бити (діал.)
зблуди́ти (діал.)
зми́лити (розм. рідше)
обмо́витися в розмові.
обмі́рятися (розм.) міряючи.
обрахува́тися при підрахунках.
огу́литися (діал.)
осікти́ся (розм.)
позіва́ти (діал.)
пробреха́тися (розм.) припускатися помилки в розрахунках, розмові тощо.
прома́зати (розм.)
ухи́бити (діал.)

набреха́ти

вертіти

дискредитувати

набрехати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.