НАБРАТИ — СИНОНІМІЯ

набра́ти (чого, що) поступово збільшуючи, досягти якоїсь нової ознаки, якості тощо

набра́тися (чого, розм.)
набу́ти (чого, рідше що)
надба́ти (чого, що)
нажи́ти (що, розм.)
накопи́чити (що, рідше) перев. із сл. досвід, знання, сила, здоров'я тощо.
придба́ти (що, розм.)

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти

набра́ти (чого) набути якої-небудь особливості, властивості; ставати якимсь і т. ін

прибра́ти (що і без прям. дод.) прийняти певний вигляд, позу і т. ін. (про яку-небудь особу).
прийня́ти набрати якогось вигляду, характеру.

набра́ти

набу́ти ставати власником кого-, чого-небудь, діставати, здобувати щось.

набра́ти

набра́ти

взяти води

набрати

узяти води

набрати

Словник синонімів Караванського.