НАБЛИЖАТИ — СИНОНІМІЯ

наближа́ти (перен.) робити або визнавати кого-, що-небудь подібним до когось, чогось

набли́жувати робити подібним до когось, чогось, схожим з ким-, чим-небудь.
отото́жнювати визнавати яких-небудь осіб або якісь явища, поняття і т. ін. тотожними, однаковими, подібними; уподібнювати до кого-, чого-небудь.
прирі́внювати уважати кого-, що-небудь схожим на когось іншого, щось інше.
рівня́ти зіставляти, порівнювати кого-, що-небудь із кимсь, чимсь.
уподі́бнювати робити подібним до кого-, чого-небудь.
ідентифікува́ти (книжн.) те саме, що отото́жнювати.

наближати

наближати речі на площині

наближати подію

наближати (Р.)

наближати

зближатися (до чого)
припадати (до землі)
добігати чого
д-о НАБЛИЖАТИСЯ
щораз ближчати
о. стояти на порозі чого

наближати про дату

наближати про смерть

бути за плечима

наближати

підводити куди

притуляти до очей

наближати
Словник синонімів Караванського.