НАБАВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

набавля́ти приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.

додава́ти (кого, що і без прям. дод.) приєднувати, прибавляти кого-, що-небудь до когось, чогось, збільшуючи кількість, розмір і т. ін.
долуча́ти додавати, приєднувати кого-, що-небудь до когось, до чогось.
допо́внювати додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
доповня́ти додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим.
надбавля́ти додавати що-небудь зверх того, що є, що усталилось і т. ін.
попо́внювати додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
поповня́ти додаючи, відновлювати або збільшувати кількість, обсяг, склад чого-небудь.
прилучи́ти приєднувати що-небудь до чогось, об'єднувати з чимсь.

набавля́ти (розм.) давати яку-небудь нову якість, властивість і т. ін. або підсилювати їх

добавля́ти (розм.) те саме, що додава́ти 1–3.
додава́ти (чого.) збільшувати, посилювати, робити відчутним що-небудь.
надава́ти (кому, чому чого)
наддава́ти (розм.) робити кого-, що-небудь якимсь, придаючи певної якості, властивості.

набавляти (ціну)

набавляти (ходи)

накидати платню

підвищувати ціну

збільшувати (платню)
набавляти
Словник синонімів Караванського.