МІШАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

міша́тися (розм.) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами

вв'я́зуватися (розм.) включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання.
вмі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
встрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
вторга́тися (книжн.)
втруча́тися (у що, до чого) самочинно займатися чужими справами, встрявати в чиї-небудь стосунки тощо.
замі́шуватися (розм.) ставати причетним до чого-небудь.
лі́зти (розм.) втручатися в чиєсь життя, в чужі справи.
приплу́туватися (розм.) утручатися в чиїсь справи.
умі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
устрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
уторга́тися (книжн.)
утруча́тися (у що, до чого) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами.

міша́тися (рідко) входити в стан замішання, зніяковіння; конфузитися

бенте́житися ніяковіти.
замина́тися відчувати збентеження, нерішучість і т. ін.; ніяковіти.
засоро́млюватися відчувати сором, зніяковіння, збентеження і т. ін. перед ким-небудь або від чогось.
зні́чуватися відчувати збентеження, ніяковіти від чого-небудь.
конфу́зитися те саме, що ні́якові́ти; соромитися.
ні́титися входити в стан замішання, зніяковіння; ні́якові́ти.
ні́якові́ти входити в стан замішання, зніяковіння; конфузитися; ні́титися 1.
тушува́тися відчувати ніяковість; знічуватися.
шокува́тися відчувати зніяковіння, збентеження через чиюсь поведінку, вчинки, які порушують загальноприйняті норми.

мішатися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.