МІРЯТИ — СИНОНІМІЯ

мі́ряти (кого, перев. чим, розм.) завдавати ударів, побоїв кому-небудь

би́ти (кого) завдавати ударів кому-небудь.
вали́ти (підсил. діал.) бити.
ге́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, щось.
гили́ти (підсил. розм.) бити, лупцювати.
дава́ти (кому, перев. у що, по чому, підсил. розм.) бити, вдаряти.
лупцюва́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
мані́жити (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
молосува́ти (підсил. діал.) бити.
міси́ти (підсил. розм.) завдавати ударів; бити (у 2 знач.).
писа́ти (перев. у що, по чому, розм.) бити кого-небудь.
по́штувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати.
побива́ти (розм. рідше) завдавати ударів кому-небудь; бити.
потяга́ти (перев. чим, підсил. розм.)
прасува́ти (підсил. діал.) бити.
приго́щувати (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пригоща́ти (кого, перев. чим, розм.) бити, катувати, нищити кого-небудь.
пі́жити (підсил. розм., рідше) бити кого-небудь або один одного.
тлуми́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2; лупцювати.
товкма́чити (підсил. розм.) бити кого-небудь.
товкти́ (підсил. розм.) бити кого-, що-небудь у щось, по чомусь.
толочи́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 1, 2.
трощи́ти (підсил. розм.) завдавати ударів кому-небудь, бити що-небудь.
трі́скати (кого, перев. по чому або у що, чим, розм.) бити, ударяти.
тя́ти бити, вдаряти.
ті́пати (підсил. розм.) бити кого-небудь, бити по чомусь; лупцювати.
частува́ти (кого, перев. чим, розм.) бити кого-, що-небудь, розбивати які-небудь предмети і т. ін.
чеса́ти (перев. чим, підсил. розм.) бити по чомусь кого-, що-небудь; дубасити, шмагати.
човпти́ (підсил. розм.) те саме, що би́ти 2.
чу́бити бити кого-небудь, хапаючи за чуба.
шпа́рити (перев. чим, підсил. розм.) бити, лупцювати кого-, що-небудь.

мі́ряти визначати, встановлювати величину, розмір когось, чогось якоюсь мірою, якимсь мірилом

відмі́рювати відмічати, відділяти щось.
відміря́ти відмічати, відділяти щось.
намі́рювати яку-небудь кількість чогось.
наміря́ти яку-небудь кількість чогось.
примі́рювати надягати одяг, взуття, оздобу тощо, щоб визначити відповідність розміру.
приміря́ти надягати одяг, взуття, оздобу тощо, щоб визначити відповідність розміру.
промі́рювати все або багато.
проміря́ти все або багато.
розмі́рювати визначати величину, розміри чогось, відстань між чимсь.
розміря́ти визначати величину, розміри чогось, відстань між чимсь.

мі́ряти про тіло та його частини - перебувати в русі

міряти що

міряти шлях

перемірювати ще раз

переміряти ще раз

приміряти одяг

міряти

розмірювати

міряти
визначати розміри

розміряти

міряти
визначати розміри

ціля́ти

ревізувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.