МІЗКУВАТИЙ — СИНОНІМІЯ

мізкува́тий (розм.) який має неабиякий розум

голова́тий (розм.)
кебе́тний (розм.)
ми́слячий який глибоко й самостійно мислить.
му́дрий який має глибокий розум і великий життєвий досвід.
толко́вий (розм.)

тямкий

тямовитий

тямущий


Словник синонімів Караванського.