МІЗЕРНИЙ — СИНОНІМІЯ

мізе́рний (підсил.) який відзначається бідністю, властивий біднякам

бі́дний такий, як у бідняка, власт. біднякові; недорогий, непишний.
вбо́гий (підсил.) такий, як у бідних, власт. бідним; недорогий, неякісний, з поганого матеріалу і т. ін.
жалюгі́дний (підсил.) який має непривабливий, убогий зовнішній вигляд; злиденний, нужденний.
жебра́цький (підсил.) злиденний, убогий.
злиде́нний (підсил.) який свідчить про злидні, бідність; убогий.
нужде́нний (підсил.) жалюгідний, мізерний, нікчемний.
убо́гий (підсил.) такий, як у бідних, власт. бідним; недорогий, неякісний, з поганого матеріалу і т. ін.

мізе́рний (підсил.) обмежений у якому-небудь відношенні

бі́дний (на що, чим) який має в незначній кількості потрібні риси, ознаки.
вбо́гий (підсил.) який має або містить у собі мало, недостатньо чого-небудь.
жалюгі́дний (підсил.) дуже малий, незначний; мізерний.
злиде́нний (підсил.) дуже малий, незначний (кількістю, розміром і т. ін.).
нужде́нний (підсил.) жалюгідний, мізерний, нікчемний.
нікче́мний (підсил.) обмежений у якому-небудь відношенні, дуже малий, незначний щодо розміру, кількості і т. ін.; мізерний.
скупи́й (на що) недостатній, неповний у певному відношенні; бідний на щось.
убо́гий (підсил.) який має або містить у собі мало, недостатньо чого-небудь.

мізе́рний непривабливий, непоказний на вигляд

мізе́рний який не викликає до себе поваги, гідний осуду

мізе́рний малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь)

мали́й невеликий кількісно; нечисленний.
невели́кий незначний кількістю.
нечисле́нний малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь).

мізе́рний невеликий розміром, незначний величиною;

мале́нький невеликий розміром, незначний величиною; малий; протилежне великий.
мали́й невеликий розміром, незначний величиною; маленький; протилежне великий.
невели́кий незначний розміром, величиною; малий.
незначни́й невеликий щодо кількості, розміру, сили вияву т. ін.

мізе́рний позбавлений цінності, значення, нічого не вартий

копійча́ний (підсил.) який не має справжньої цінності й тому не заслуговує на увагу.
су́єтний про справи, турботи тощо - незначний, пустий, дріб'язковий.

мізерний

дуже малий

мізерний зміст

мізерний дух

мізерний про тіло

мізерний

дешевий засіб

жалюгідний колосок

мізерний
незначний (заробіток — ще)
дуже малий

злиденний ЗН.

марний

мізерний

недостатній харч

мізерний

незначний кількістю

мізерний
неважливий (значенням)

непоказний

низький врожай

мізерний

нікчемний зміст

плюгавий про річ

мізерний

поганенький

мізерний (див.)

тугий заробіток

мізерний

чахлий

астенічний

горе

завалящий

малосильний

павперізм

скудний

чахлий

щуплий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.