МУДРИЙ — СИНОНІМІЯ

му́дрий людина, що має великий розум, досвід, глибокі знання; мудра людина обмірковує; (дуже розумна, мудра людина; )

мудре́ць людина, що має великий розум, досвід, глибокі знання; мудра людина.
мудрі́й (розм.) те саме, що мудре́ць.

му́дрий який має неабиякий розум

голова́тий (розм.)
кебе́тний (розм.)
ми́слячий який глибоко й самостійно мислить.
толко́вий (розм.)

му́дрий (підсил.) про думку, книжку і т. ін. - який відзначається глибиною і поважністю закладеного змісту

му́дрий (розм.) якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати

важки́й складний для розуміння, сприйняття.
головоло́мний (підсил.) який вимагає кмітливості, великого напруження розуму, думки; дуже складний.
заплу́таний (у знач. прикм., перен.) складний, важкий для сприйняття.
ка́верзний (розм.) який містить у собі каверзу; заплутаний, складний.
мудрува́тий (розм.) важкий, складний для розуміння.
нелегки́й який вимагає великих зусиль (фізичних чи розумових), напруження, затрати енергії для здійснення, розв'язання, з'ясування і т. ін. чого-небудь.
непро́сти́й якого важко зрозуміти, засвоїти, розв'язати; складний, нелегкий.
нерозв'я́зний якого не можна вирішити, розв'язати, з'ясувати і т. ін.; який не піддається розв'язанню.
прему́дрий (підсил, розм.) надзвичайно важкий для сприймання, розуміння, засвоєння; складний, заплутаний.
складни́й важкий для розуміння, вирішення, здійснення.
тонки́й складний, делікатний, який вимагає глибокого розуміння або обережності та майстерності, умілого підходу до нього.
трудни́й складний для розуміння, сприймання, засвоєння.
хитрому́дрий (розм.) дуже складний; мудрований, вигадливий.
хитроспле́тений (книжн.) сповнений хитрощів; складний, мудрований.

мудрий

мудрий крок

мудрий про рішення

мудрий про книжку

мудрий

мудрий

мудрий (вона)

мудрий

вчений (ЖМ.) про книжку

мудрий

глибокий твір

доцільний (У ФР.)

мудрець

мудрий (як ім.)
соломон (жм.)
мудра голова

мудро

мудрий (з розумом і всі мож. пох. від)

мудрований стиль

пророцький про слова

мудрий

пророчий про слова

мудрий

розумний

учений (ЖМ.) про книжку

мудрий

хитрий

бистрий (розум)

догадливий

спосібний

мудрець

розумник

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.