МОЛОТИТИ — СИНОНІМІЯ

молоти́ти (по чому, об що, у що, підсил. розм.) стукаючи, робити удари по чому-небудь, об що-небудь

би́ти (по чому, об що, у що і без додатка) стукати, ударяти по чому-небудь, об щось.
гати́ти (підсил. розм.) ударяти, стукати по чому-небудь, у щось.
ге́пати (підсил. розм.) бити, стукати по чому-небудь, у щось.
пра́ти (підсил. розм.) те саме, що би́ти 1, 2.

молоти́ти (розм.) приймати їжу

вбира́ти (розм.)
вжива́ти (розм.)
вклада́ти (розм.)
втира́ти (розм.)
га́мати (дит.)
га́мкати (дит.)
гатели́ти (фам.)
глита́ти (розм.)
же́рти (вульг.)
жува́ти (розм., ірон.)
зажира́ти (вульг.)
затира́ти (діал.)
заїда́ти (діал.)
зжира́ти (вульг.)
ковта́ти (розм.)
куса́ти (розм.)
лига́ти (вульг.) поспіхом, не жуючи.
ло́пати (вульг.)
лупи́ти (вульг.)
мота́ти (фам.)
наверта́ти (вульг.)
намина́ти (розм.)
пе́рти (вульг.)
поглина́ти (розм.)
пожива́ти (розм.)
пожира́ти (вульг.)
припада́ти (до чого)
прожира́ти (розм. вульг.) жадібно, повністю.
підміта́ти (розм.)
підси́люватися (розм.) трохи.
ремиґа́ти (вульг.)
руба́ти (розм.)
тли́ти (розм.) жадібно, багато, не відриваючись.
трощи́ти (вульг.)
трі́скати (вульг.)
тьо́пати (розм.)
убира́ти (розм.)
ужива́ти (розм.)
уклада́ти (розм.)
умина́ти (розм.)
утира́ти (розм.)
харчува́ти (діал.)
хлиста́ти (розм.)
ча́вкати (розм.)
чва́кати (розм.)
чвакоті́ти (розм.)
чвя́кати (розм.) їсти, голосно прицмокуючи губами.
ї́стоньки (незм. пестл., дит.)
ї́сточки (незм. пестл., дит.)

молоти́ти вибивати зерно з колосся, волоття, стручків тощо

вмоло́чувати частину чогось.
обмоло́чувати певну кількість збіжжя.
розмоло́чувати розбиваючи, подрібнюючи.
умоло́чувати частину чогось.

молотити збіжжя

бити

їдати

молотити

колошматити

молотити
сікти (кара)

моло́ти (розм.) говорити нісенітницю, дурницю; вести пусті балачки

варня́кати (зневажл.) говорити щось неістотне, пусте; базікати, теревенити.
верзти́ (розм.) говорити нісенітницю, дурницю; вести пусті балачки.
верзя́кати (зневажл.) говорити нісенітницю, дурницю.
ля́пати (розм.) те саме, що Ля́пати язико́м.
нести́ (розм. рідко.) говорити що-небудь нерозумне, несерйозне і т. ін.; верзти.
патя́кати (зневажл.) вести довгу беззмістовну, непослідовну розмову.
плеска́ти (розм.) говорити дурниці, вигадувати що-небудь, чого не було і немає.
плести́ (розм.) говорити що-небудь нерозумне, безглузде.
торо́чити (зневажл.) говорити нісенітниці, вести несерйозну, пусту розмову; базікати.

моло́ти перетворювати зерно на борошно

вальцюва́ти на вальцях.
питлюва́ти виготовляти борошно особливого помолу.

молоти що

молоти (П.)

клепати <теліпати, плескати, ляпати> язиком
сікти язиками

вихати хвостом

говорити забагато

накручувати на жорнах зерно

плескати язиком

цвенькати язиком

шеретувати зерно на шеретівці

виляти

говорити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.