МОЛОДЦЮВАТЕ — СИНОНІМІЯ

молодцювате

бистрий

енергійно

живо

молодцюва́тий (рідше.) який відзначається сміливістю, енергійністю, жвавістю

бра́вий який відзначається сміливістю, енергійністю, жвавістю.
голі́нний (розм.)
хва́цький (розм.)

молодцюва́тий (рідше.) сповнений жвавості, молодецького завзяття

бадьори́стий (рідше) сповнений жвавості, молодецького завзяття.
бра́вий молодецький, хвацький.
молоде́цький власт. молодцеві.
хва́цький (розм.) бравий, молодецький.