МОЙРА — СИНОНІМІЯ

мо́йра (книжн.) надприродна сила, що нібито визначає все в житті; незалежний від людини хід подій, збіг обставин

судьба́ (розм.)
фа́тум (книжн.) перев. грізний, несприятливий для людини хід подій, якого не можна уникнути.
форту́на (розм.) перев. сприятлива для когось, щаслива.

Мойра

бездолля

призвання

судьба

фатум

фортуна


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.