МОЖЛИВИЙ — СИНОНІМІЯ

можли́вий який можна здійснити; який може відбутися, статися

дозво́лений який можна допустити, дозволити.
дозволе́нний який можна допустити, дозволити.
здійсне́нний який можна здійснити або який може здійснитися.
здійсни́мий який можна здійснити або який може здійснитися.
ймові́рний який може відбутися, статися.
ми́сли́мий який може бути, відбуватися.
потенці́йний який при першій-ліпшій нагоді може стати ким-небудь.

можли́вий який може здійснитися; який може відбутися, статися

вірогі́дний можливий, припустимий.
ймові́рний те саме, що можли́вий 3.
імові́рний те саме, що можли́вий 3.

можливий

можливий який молена терпіти

прийнят ний <н. варіянт>

можливий

можливий як

гіпотетичний

дозволенний вчинок

задовільний про відповідь

можний Д.

можливий

підхожий пост

сякий-такий обід

можливий
незначний (зиск)
поганенький (базар)
сучий ((син) ЕВ.)
більш-менш пристойний
одяг не дуже пишний

віртуальний

можливий

мислимий

потенціяльнийДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.