МИСЛИТИ — СИНОНІМІЯ

ми́слити (розм.) мати певну думку

вважа́ти (перев. із спол. що) мати якусь думку; думати, гадати.
гада́ти мати думку, міркування з якого-небудь приводу; вважати.
ду́мати мати певну думку, вважати, допускати.
поклада́ти думати, вважати.
помишля́ти мати певну думку, вважати.
уважа́ти (перев. із спол. що) мати якусь думку; думати, гадати.

ми́слити (розм.) бути зайнятим думками про когось-щось, мати свою думку про кого-, що-небудь

гадкува́ти (діал.)
ду́мати (що, про кого-що і без додатка)
кмети́ти (розм.)
кметува́ти (розм.)
кміти́ти (розм.)
кмітува́ти (розм.)
куме́кати (розм.)
мики́тити (розм.)
мусува́ти (діал.) перев. без додатка - заглиблюватися в якісь думки, зважуючи, враховуючи всі деталі.
мізкува́ти (розм.)
носи́тися (з чим, розм.) приділяти надто багато уваги чомусь.
розкида́ти (перев. із сл. розумом, умом і т. ін., розм.)

мислити

мислити мати намір

мислити Б.

бажати (З.)

мислити (Р.)

мислити

думати

розмірковувати

мислити
міркувати <на всі боки, всіма сторонами>

вимишляти

мислити

медитувати

мислити

обмишля́ти

мислити

придумувати

рефлексія (думка)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.