МИЛА — СИНОНІМІЯ

ми́ла та, кого кохають

коханка подруга серця

ми́лий який викликає високі почуття, близький серцю, необхідний

ми́лий якого кохають

ми́лий чоловік, якого кохають

коха́нець (рідше)
коха́ння (розм.)
ла́до (фольк.)
лю́бчик (розм.)
любко́ (розм.)
се́рде́нько (фольк.)
се́рде́чко (фольк.)
серденя́ (фольк.)
симпа́тія (розм.)
солодя́тко (фольк.)

ми́лий який викликає любов, приязнь, симпатію

безці́нний (підсил.)
люб'я́зний (заст. діал.)
ненагля́дний (підсил. поет.)
прихи́льний (кому, чому, рідше)

ми́ло ніжно, з любов'ю

ми́ти (кого, що і без додатка) очищати від бруду водою або іншою рідиною

ба́нити (діал.)
вмива́ти перев. обличчя, руки тощо.
відмива́ти миючи, очищати кого-, що-небудь від бруду і т. ін.
відполі́скувати злегка не дуже забруднені речі, посуд.
змива́ти з чогось.
обполі́скувати (розм.) кругом, з усіх боків.
полоска́ти перев. речі, посуд.
промива́ти посуд, рани, очі тощо.
умива́ти перев. обличчя, руки тощо.

ми́то податок, який стягується за ввіз і вивіз товарів

тамга́ на Русі під час монголо-татарського ярма.

ми́лий який викликає задоволення, втіху, насолоду своїми якостями, властивостями, створює гарний настрій тощо

ми́ти відділяти від чогонебудь за допомогою води або іншої рідини якісь частинки речовини

милий

милий

мити

вимивати відмивати

мити слізьми

милий

вмивати

гарно

дорогий серцю

коханий

митися

мити (обмиватися і всі мож. пох. від)

обмивати сім'ю

підмивати зісподу

податок на кордоні

приємний усміх

прихильний серцю

умивати

граціозний

любимий

піна (коня)

прекраснодушний

премилий

пригожий

приятний

симпатичний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.