МАЄТНИЙ — СИНОНІМІЯ

має́тний (рідше) який має багатство, володіє великими матеріальними цінностями, заможний

бага́тий який має багатство, заможний; протилежне бідний.
грошови́тий людина із значними достатками; заможний.
замо́жний який володіє значними матеріальними цінностями, має велике майно; багатий.
си́тий (зневажл.) який живе в достатку; багатий, заможний.

імущий

маєтний
з майном
о. з грошима

заможний

багач

імущий

маєтний

ситний

солідний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.