МАНІВЦЯМИ — СИНОНІМІЯ

манівця́ми (присл.) кружним, обхідним шляхом

обхідця́ми (розм.)
око́лицею (розм.)
околя́са (розм.)
околя́сом (розм.)

манівця́ми (розм.) при дієсловах мовлення - говорячи про що-небудь не безпосередньо, не прямо, а здалеку, недомовками

навдога́д (розм.)
навздога́д при дієсловах мовлення - говорячи про що-небудь не безпосередньо, не прямо, а здалеку, недомовками.
навтяки́ (розм.)
навтямки́ (розм.) не до кінця розкриваючи думку або з якимось підтекстом.

манівцем

манівцями
пр. кружним <хибним> шляхом

натяком не в лоб

манівцями

окольний

манівці́ (розм.) смуга землі, по якій їздять і ходять

автостра́да для масового автомобільного руху.
гости́нець (розм.) перев. велика, бита.
ка́м'янка (діал.) брукована.
магістра́ль (рідше) яка з'єднує великі міста, важливі центри.
маніве́ць (розм.) кружна, обхідна.
просте́ць (розм.) пряма.
путі́вець перев. польова.
соша́ (розм.) з асфальтовим, бетонним тощо покриттям.
соше́ (розм.)

манівці́ (розм.) напрям чиєїсь діяльності, життєві обставини

маніве́ць (розм. рідше) діяльність або розвиток, спрямовані в обхід чого-небудь.
сте́жка (розм.)
стежи́на (розм. рідше)
стезя́ (книжн.)
тропа́ (поет.)

манівець

манівець

глуха стежка

манівець (П.)

хибний <гріховний> шлях
шлях падіння

манівцем (П.)

Словник синонімів Караванського.