МАНАТТЯ — СИНОНІМІЯ

мана́ття (зневажл.) старий, подертий одяг

вере́ття (розм.)
ганчі́р'я (зневажл.)
ганчі́рка (зневажл.)
ганчіря́ччя (підсил. зневажл.)
дра́нка (розм.)
ла́нці перев. домашнього вжитку.
ла́хи (розм.)
ла́хмани́ (розм.)
лахма́ння (розм.)
лахмани́на (розм.)
недо́носки кимось недоношений.
ра́мтя (рідше)
рвання́ (розм. рідко)
ри́ззя (рідше)
рядю́га (розм.)
стра́п'я (діал.)
стра́пки (діал.)
фа́нтя (діал.)
фала́ття (діал.)
фурфа́нтя (діал.)
хламі́ття (розм.)
цу́ндра (діал.)
цу́ндря (діал.)
цу́р'я (діал.)
цундри́на (діал.) перев. з грубої тканини.
шарпани́на (розм. рідко)
шма́ття (розм.)
ґно́ття (діал.)

мана́ття (розм.) дрібне майно, хатні речі

бе́бехи (зневажл.) речі домашнього вжитку (зокрема, постільна білизна); взагалі пожитки; манатки.
збі́жжя (розм.) майно, речі (хатні, особисті); пожитки.
мана́тки дрібне домашнє майно, особисті речі; пожитки.
на́дібок (збірн.) господарські речі.
пожи́тки дрібне майно, хатні речі.
скарб (розм.) господарські речі; пожитки, майно.

мана́ття (розм.) сукупність виробів із тканини, хутра, шкіри, якими покривають тіло

вдяга́нка (розм.)
дра́нтя (розм.)
костю́м звичайно національний.
луді́ння (діал.)
мана́тки (розм.)
о́діж (розм.)
облаче́ння (уроч., ірон.)
ого́ртка (діал.)
оде́жи́на (розм.)
одя́га (діал.)
одяга́ло (розм.)
одяга́нка (розм.)
оді́ння (розм.)
одіва́ння (розм.)
прибо́ри (мн., діал.) гарний, святковий одяг.
рядни́на (розм.)
удяга́нка (розм.)
шма́ття (розм., зневажл.)

бебехи ЗН.

лахміття

майно мізерне

манатки особисті речі

Словник синонімів Караванського.