МАЛИЙ — СИНОНІМІЯ

мали́й який триває недовго, короткий час;

коро́ткий який триває недовго; короткочасний; протилежне тривалий.
короткотрива́лий який триває, існує і т. ін. протягом короткого періоду.
короткоча́сний який триває, існує і т. ін. недовго.
ку́ций (розм.) який триває недовго; короткочасний.
невели́кий який триває недовго; нетривалий.
недо́вгий який триває невеликий відрізок часу; нетривалий.
недовготрива́лий який триває, існує, діє і т. ін. недовго, небагато часу.
недовгоча́сний те саме, що недовготрива́лий.
нетрива́лий який триває недовго, короткий час; недовготривалий, недовгочасний.

мали́й малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь)

невели́кий незначний кількістю.
нечисле́нний малий, невеликий, незначний за кількістю (про сукупність кого-, чого-небудь).

мали́й невеликий розміром, незначний величиною;

мале́нький невеликий розміром, незначний величиною; малий; протилежне великий.
мізе́рний незначний за розміром; дуже малий.
невели́кий незначний розміром, величиною; малий.
незначни́й невеликий щодо кількості, розміру, сили вияву т. ін.

мали́й який має мало років - про дітей, підлітків

малолі́тній (прикм.) який має мало років (про дітей, підлітків); неповнолітній.
недолі́тній (розм.) те саме, що малолі́тній.

мали́й невисокий на зріст

дрібни́й (розм.) невеликий ростом; молодий віком.
карликува́тий (підсил. розм.) низькорослий; який складається з низькорослих дерев.
карлува́тий (підсил. розм.) те саме, що карликува́тий.
коро́ткий (розм.) невисокий, низький.
ку́ций (розм.) низького зросту; малий.
мале́нький невисокий, низький.
малоро́слий невеликий на зріст; невисокий.
мане́нький (розм.) те саме, що мале́нький 1–5.
низьки́й невисокий на зріст.
низькоро́слий який має невисокий зріст, який не доріс до звичайної, нормальної висоти; низький (у 1 знач.).

малий

малий дуже

малий про річку

малий дощ

малий факт

малий

бідний врожай

злиденний заробіток

малий

малолітній

невисокий про дозу

низький

портативний

малий
малих розмірів
але місткий <вкладистий>

слабкий про сили

малий

тісний день

малий

малишко


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.