ЛІЗТИ — СИНОНІМІЯ

лі́зти (підсил. розм.) повільно або важко йти

брести́ повільно йти.
волокти́ся (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
волочи́тися (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
волікти́ся (підсил. розм.) іти, ходити дуже повільно (від старості, утоми і т. ін.).
кли́гати (розм. рідко) важко, повільно йти.
пле́нтати (розм. рідше) те саме, що пле́нтатися.
пле́нтатися (розм.) іти, їхати, пересуватися повільно, через силу.
плести́ся (розм.) іти повільно, стомлено, насилу пересуваючи ноги.
плуга́нити (діал.) повільно, мляво пересуватися (йти, їхати).
плуга́нитися (діал.) повільно, мляво пересуватися (йти, їхати).
повзти́ (підсил. розм.) повільно пересуваючись, рухатися в певному напрямку.
пха́тися (розм.) пересуватися, йти кудись (перев. повільно).
совма́нитися (розм. рідко) те саме, що тиня́тися.
тарга́нитися (діал.) волочитися (у 2 знач.).
теле́пати (розм.) іти повільно, важко переставляючи ноги.
теле́патися (розм.) те саме, що теле́пати 1.
теліпа́тися (розм.) іти кудись повільно або довго, з труднощами.
тьо́пати (розм.) іти (не швидко, повільно, по поганій дорозі або будучи дуже стомленим); плентатися.
тьо́патися (розм.) іти повільно; плентатися.
тю́пати (розм. рідше) іти повільно, через силу; плентатися.
тюпа́чити (розм. рідше) те саме, що тю́пати.
тюпа́шити (розм. рідше) те саме, що тю́пати.
тягну́ти (розм.) іти (звичайно повільно).
тягти́ (розм.) іти (звичайно повільно).
ча́пати (розм.) повільно ступати, іти не поспішаючи.
човпти́ (розм.) іти в одному напрямку, важко переступаючи ногами; плентатися.

лі́зти (розм.) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами

вв'я́зуватися (розм.) включатися, втручатися в якусь дію з власного бажання.
вмі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
встрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
вторга́тися (книжн.)
втруча́тися (у що, до чого) самочинно займатися чужими справами, встрявати в чиї-небудь стосунки тощо.
замі́шуватися (розм.) ставати причетним до чого-небудь.
міша́тися (розм.) те саме, що втруча́тися 2.
приплу́туватися (розм.) утручатися в чиїсь справи.
умі́шуватися (розм.) те саме, що втруча́тися.
устрява́ти (розм.) втручатися, вплутуватися в яку-небудь справу.
уторга́тися (книжн.)
утруча́тися (у що, до чого) з власного бажання, самочинно включатися в якусь дію, починати займатися чиїмись справами.

лі́зти (по чому, з чого і без додатка) хапаючись руками, чіпляючись ногами, підійматися куди-небудь угору або спускатися вниз

зла́зити (з чого (вниз) і на що (нагору))
зліза́ти (рідко.)
ла́зити (по чому, на чому)

лі́зти напираючи на кого-небудь, штовхаючи інших, іти вперед

лі́зти (у що, зневажл.) намагатися досягти певного становища, добиватися чого-небудь усіма засобами

лі́зти (розм.) повторюванням, одноманітністю дій або слів, постійною присутністю, надмірною увагою і т. ін. неприємно вражати

лі́зти руйнуватися, поділятися на частини, втрачати цілісність

лі́зти повзком, сунучись, спускатися вниз

лізти назад

лізти вгору

лізти на що

лізти на кого

лізти куди

лізти про орди

лізти про хутро

лізти крізь що

проступати назовні

лізти з-під чого

лізти до кишені

запускати <сунути> руку

лізти (П.)

лізти в амбіцію

втручатися у що

лізти
ід. стромляти <пхати, сунути> носа
кн. не триматися невтралітету
жм
не стояти осторонь

дряпатися на стовп

лазити вгору

лізти

плазувати

гадючитися (про шлях)
лізти
пластувати (як пластун)

поспішати поперед батька в пекло

лізти

поспішатися поперед батька в пекло

лізти

сікатися

соватися з кулаками

сягати

діставати (рукою)
лізти (до кишені)
простягатися ((розумом) осягати (від А до Б))
простягати що
що сягає
прик. -АЮЧИЙ
майже сягнувши
стелі дотягатися до
думкою линути переноситися
дуже близький до
висоти доходити до
здатний <призначений> сягнути

утручатися у що

лізти
кн. не триматися невтралітету
жм
не стояти осторонь
ід. стромляти <пхати, сунути> носа

шитися (П.)

в'юнитися (про струмок)
лататися (жм. (до кого))
лізти
петляти (зап.)
пнутися (в пани)
пошива́тися (у дурні)

вмощуватися

проникати

соватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.