ЛЮДСЬКИЙ — СИНОНІМІЯ

лю́дський який задовольняє певні умови для кого-, чого-небудь, потреби, визначені кимсь і т. ін.

терпи́мий (розм.) з яким можна миритися, який можна винести.

лю́дськи́й властивий людині

світови́й (рідше)

лю́дськи́й уважний, чуйний до інших людей

людський

людський одяг

людський

належний <властивий> людям

людський про речі

не свій

людський залежно від оточення

громадський тощо

народній про добро

людський

світовий З.

чоловіцький

людський

лю́дська́ приміщення для слуг та наймитів

челя́дна те саме, що челя́дня.
челя́дницька те саме, що челя́дня.
челя́дня (іст.) приміщення для слуг та наймитів.