ЛЮДИ — СИНОНІМІЯ

лю́ди (з означ.) певна кількість осіб, які мають що-небудь спільне у поведінці, зовнішньому вигляді

люд (розм.)
людці́ (зневажл.)
мир (розм.)
наро́дець (зневажл.)
пу́бліка (розм.)

лю́ди населення держави, жителі країни

люд (розм.)

люд

люди

селяни (залежно від оточення)
іс. кріпаки тощо
мн. до ЛЮДИНА

мир хрещений

насилення

публіка (ЖМ.)

люди
товариство (багата)

громадскість

публіка

люди́на особа як втілення високих моральних і інтелектуальних властивостей

елеме́нт (розм.) про особу перев. з негативними рисами.
суб'є́кт (розм.)
індиві́д (книжн.)
індиві́дуум (книжн.)

люд (рідко) нація, народність, плем'я

люд (ПОБ.)

людина

<жива> душа
людська істота

людина окрема

людина (ФР.)

голова <н. гаряча голова>

людина одна

людина з великої літери

муж (він ур.)
неві́ста (вона)

людина печерна

добродій

душа жива

нарід люди

суб'єкт (КН.)

чоловік (ЖМ.)

чоловік

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.