ЛАПІДАРНИЙ — СИНОНІМІЯ

лапіда́рний (книжн.) викладений, висловлений коротко, без деталей

конспекти́вний короткий, з викладом основного змісту.
односкладо́вий звичайно про відповідь - одним словом.
скупи́й небагатослівний, лаконічний.
сти́слий коротко викладений, висловлений; небагатослівний.
те́зисний викладений тезами, окремими положеннями.
телегра́фний про стиль, манеру письма - максимально стислий.


Джерело:
Цифрові лексикографічні системи української мови