ЛАН — СИНОНІМІЯ

лан певна ділянка виробництва, науки і т. ін

аре́на (книжн.) галузь, поле діяльності.
га́лузь певна ділянка виробництва, науки і т. ін.
діля́нка галузь, сфера якої-небудь діяльності.
ни́ва сфера, галузь людської діяльності; царина (у 1 знач.).
по́ле поприще, сфера діяльності.
по́прище (книжн., рідко.) сфера, галузь людської діяльності; нива, поле.
сфе́ра область фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва і т. ін.
фронт галузь будь-якої державної, громадської і т. ін. діяльності.
ца́рина сфера діяльності людини чи суспільства; ділянка, галузь, нива.

нива

лан
переліг (неорана)

угіддя

лан

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.