ЛАКЕЙСТВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

лаке́йствувати (перед ким, зневажл.) догідливістю добиватися доброго ставлення до себе, вигоди, користі тощо

добри́тися (діал.)
лиза́тися (зневажл.)
лизоблю́дничати (без додатка, зневажл.)
ма́затися (фам.)
низькопокло́нничати (перед ким, зневажл.)
приподо́блюватися (кому, діал.) подарунками, послугами.
приподобля́тися (кому, діал.) подарунками, послугами.
підли́зуватися (зневажл.)
підмо́щуватися (до (під) кого, фам)