ЛАЙКА — СИНОНІМІЯ

ла́йка образливе, принизливе слово

матю́к (розм.) вульгарна лайка (звичайно з образливо вжитим словом мати).
прокльо́н (рідше) лайливий вислів, який виражає різкий осуд кого-, чого-небудь, велике обурення кимсь, чимсь, ненависть до когось, чогось і т. ін.
прокля́ття лайливий вислів, яким виражають такі почуття.
проклі́н лайливий вислів, який виражає різкий осуд кого-, чого-небудь, велике обурення кимсь, чимсь, ненависть до когось, чогось і т. ін.
сва́рка грубі, образливі слова; лайка.

ла́йка гостра розмова, що супроводжується докорами, образами

бата́лія (ірон.) сварка, бійка.
гризня́ (розм.) сварка, лайка у людей.
гризо́та (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
гризотня́ (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
дра́ча (діал.) сварка, сутичка, суперечка.
за́колот (розм. рідше) те саме, що колотне́ча 2.
за́чіпка (рідше) суперечка, сварка.
звя́га (діал.) сварка.
зма́жка (діал.) сварка.
змага́ння (розм. рідше) те саме, що сва́рка.
каламу́т (рідше) неприємність, клопіт; сварка.
колотне́ча побутові незгоди, сварки.
крик (розм.) різка суперечка; сварка, лайка.
ла́яння обмін доріканнями одне одному, образливими словами.
перепа́лка (розм.) запекла галаслива суперечка; сварка.
по́сварка (діал.) сварка.
пікіро́вка (розм.) обмін ущипливими словами.
розра́да сварка, ворожнеча, відсутність єдності, узгодженості дій, думок.
сва́ра суперечки, що виникають між окремими особами, між членами родини тощо; сварка.
сва́рка гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами.
свар (діал.) сварка.
сварня́ (розм.) те саме, що сва́рка 1.
су́тичка суперечка, сварка.
фук (діал) крик, галас; дорікання, сварка.

лайка

лайка дія

перекір сварка

проклін

лайка
прокльони (прв. мн.)

інвектива

перепалка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.