КУПИ — СИНОНІМІЯ

стіс

гори (п.)
купи
стоси (мн.)

стос

гори (п.)
купи
стоси (мн.)

ку́па велика кількість чого-небудь.

мо́ре (підсил., розм.) велика кількість чогось.
мільйо́н велика кількість чого-небудь.
мілья́рд велика кількість чого-небудь.
на́товп (розм. рідше) велика кількість чого-небудь.
со́нмище велика кількість, скупчення кого-, чого-небудь.
ти́сяча (підсил. розм.) велика кількість.

ку́па поземельне селянське об'єднання в Україні та Білорусії; збори членів такого об'єднання

грома́да (іст.)
за́дру́га у південних слов'ян.
печи́ще родинне об'єднання.

купи́ло (розм., жарт.) металеві й паперові знаки, що є мірою вартості при купівлі й продажу

валю́та перев. у міжнародних розрахунках.
гро́шики (розм.)
грошва́ (збірн. фам.)
грошеня́та (розм.)
гріш (збірн., розм.)
дрібняки́ (зневажл.)
казна́ (розм., жарт.)
копі́йка (збірн. розм.)
копійки́ (розм.)
моне́та (збірн. розм.)
мідь (збірн.)
мідяки́ (розм.)
срі́бло́ (збірн.)
срі́бники (розм.)
срібняки́ (розм.)
фіна́нси (розм., жарт.)

ку́па кілька тварин, птахів, що тримаються разом

ку́па велика кількість чогось складеного, насипаного в одному місці

бу́рта (діал.) картоплі, буряків, зерна тощо.
гора́ (підсил.)
гу́ра (діал.)
кага́т перев. овочів, прикритих зверху соломою, землею.
купи́на (розм.)
кучугу́ра (розм.)
нава́л щось накидане у великій кількості.
нагрома́дження безладне скупчення чогось.
стропа́ (діал.)

купи́ти (розм. на чому і без дод., перен., фам.) словами, вчинками або діями створити враження, думку про когось, щось, які не відповідають тому, що є насправді

заморо́чити (розм.) обдурити, обманути.
зми́лити (розм. рідше кого, що.) ввести в оману кого-небудь; обманити.
надури́ти (розм.)
обвести́ (кого, перен., розм.) увести в оману, обдурити, ошукати кого-небудь.
обдури́ти ввести кого-небудь в оману діями або словами, звичайно для власної вигоди, користі; дурити.
обкрути́ти (перев. док., перен., кого, розм.) увести в оману; обдурити.
обмани́ти (розм. кого, що.) словами, вчинками або діями ввести в оману кого-небудь; обдурити.
обману́ти (кого, що.) словами, вчинками або діями ввести в оману кого-небудь; обдурити.
обморо́чити (розм.) заплутати, задурити кого-небудь, запевняючи в чомусь з метою обману.
обмота́ти (розм.) хитрощами ввести в оману; обдурити.
обплести́ (кого, перен., розм.) обплутувати, обкручувати (хитрощами, вивертами, брехнею); обдурювати.
обплу́тати (кого, перен., розм.) хитрощами ввести в оману.
обскака́ти (кого, перен., розм.) обдурити на чому-небудь.
обтума́нити (діал.) обдурити.
обійти́ (тільки док., кого, що, перен., розм.) те саме, що обду́рити 1, 2.
одури́ти те саме, що обду́рювати.
окрути́ти (розм.) те саме, що обкру́чувати.
омани́ти (рідше) те саме, що обма́нювати.
оплести́ (розм.) те саме, що обпліта́ти.
оплу́тати (розм.) те саме, що обплу́тати.
оступа́чити (розм. рідше) те саме, що ошука́ти.
отума́нити (діал. перен.) притупити, затемнити свідомість кому-небудь; обдурити.
ошука́ти (розм.) ввести кого-небудь в оману діями або словами; обманювати, обдурювати.
провести́ (тільки провести́, кого, розм.) хитруючи, обдурити кого-небудь.
піддури́ти (розм.) те саме, що обманути.
підмани́ти (розм.) те саме, що обма́нювати.
підману́ти (розм.) те саме, що обма́нювати.

ку́па велика кількість складених або зв'язаних однорідних предметів

бунт щільно упакованих.
па́чка менших розмірів.
паке́т (спец.) перев. будівельних матеріалів.
паку́нок (рідше) кілька зв'язаних предметів.
папу́ша перев. тютюну.
стопа́ (розм.) складених вертикально.

купи́ти

купи́ти

придба́ти широковживане.

купи́ти

купи́ти

купи́ти

обладна́ти (розм.)

купи́ти

купи́ти

купи́ти

купа

купа

безлік (У ФР.)

безліч (У ФР.)

гора чого

горою сипати

гроші

жужмом

купою (пр.)
без порядку
без системи

замет (П.)

лоском

навалом

намет чого

натовп (ЖМ.)

море (як міра кількости)

оберемок ПР.

піраміда подушок

придбавати

купити (за гроші)

разом

купно (р.)
спільно (пр.)
про двох у парі
в одній лаві
при купі

груда

звал

кіпа

куча

обзаводитися

скопом

стопа (паперу)

штабель


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.