КУПА — СИНОНІМІЯ

ку́па велика кількість чого-небудь.

мо́ре (підсил., розм.) велика кількість чогось.
мільйо́н велика кількість чого-небудь.
мілья́рд велика кількість чого-небудь.
на́товп (розм. рідше) велика кількість чого-небудь.
со́нмище велика кількість, скупчення кого-, чого-небудь.
ти́сяча (підсил. розм.) велика кількість.

ку́па поземельне селянське об'єднання в Україні та Білорусії; збори членів такого об'єднання

грома́да (іст.)
за́дру́га у південних слов'ян.
печи́ще родинне об'єднання.

ку́па кілька тварин, птахів, що тримаються разом

ку́па велика кількість чогось складеного, насипаного в одному місці

бу́рта (діал.) картоплі, буряків, зерна тощо.
гора́ (підсил.)
гу́ра (діал.)
кага́т перев. овочів, прикритих зверху соломою, землею.
купи́на (розм.)
кучугу́ра (розм.)
нава́л щось накидане у великій кількості.
нагрома́дження безладне скупчення чогось.
стропа́ (діал.)

ку́па велика кількість складених або зв'язаних однорідних предметів

бунт щільно упакованих.
па́чка менших розмірів.
паке́т (спец.) перев. будівельних матеріалів.
паку́нок (рідше) кілька зв'язаних предметів.
папу́ша перев. тютюну.
стопа́ (розм.) складених вертикально.

купа

купа

безлік (У ФР.)

безліч (У ФР.)

гора чого

замет (П.)

купа

намет чого

купа

натовп (ЖМ.)

купа
море (як міра кількости)

оберемок ПР.

купа

піраміда подушок

купа

груда

купа

звал

кіпа

куча

стопа (паперу)

штабель

горою сипати

жужмом

купою (пр.)
без системи
без порядку

лоском

навалом

разом

купно (р.)
спільно (пр.)
про двох у парі
в одній лаві
при купі

стіс

гори (п.)
стоси (мн.)

стос

гори (п.)
стоси (мн.)

скопом

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.