КРУЖАТИ — СИНОНІМІЯ

кружа́ти (розм.) рухатися, описуючи кола

ви́тися літаючи.
колува́ти рухатись по колу, по коловій лінії.
кругля́ти (діал.) кружляти.
кружеля́ти (розм.) те саме, що кружля́ти 1–6.
круженя́ти (розм.) те саме, що кружля́ти 1–5.
кружи́ти (розм.) те саме, що кружля́ти 1, 2, 4.
кружи́тися (розм.) те саме, що кружля́ти 1, 2, 4.
кружля́ти рухатися навколо кого-, чого-небудь, описуючи кола.
крути́тися танцюючи, робити колові рухи; кружляти (у 3 знач.).

кружа́ти (розм.) надавати чомусь обертового руху, рухати по колу

ви́хорити (розм.)
ви́хри́ти (розм.) чимось навколо себе.
кружеля́ти (розм.)
круженя́ти (розм.)
покру́чувати злегка або час від часу.
прокру́чувати якийсь час.

кружа́ти (розм.) робити обертові, колові рухи

кружа́ти мед, пиво

кружа́ло предмет, який має форму плоского кола; те, що нагадує такий предмет

диск деталь машини, якого-небудь знаряддя, що має вигляд плоского круга, кільця з рівними або зазубленими краями.

кружа́ло замкнена крива лінія, всі точки якої однаково віддалені від центра; предмет, що має таку форму

кружа́ло площина, обмежена замкненою кривою лінією, всі точки якої однаково віддалені від центра; предмет такої форми тощо

круг (ім.)
кругови́на ділянка, схожа на таку площу.

кружало

коло


Словник синонімів Караванського.