КРИК — СИНОНІМІЯ

крик голосно вигукнуте слово, фраза або звук, який передає певне почуття

ви́гук голосно викрикнуте, вигукнуте слово, фраза або звук, який передає певне почуття.
ви́крик щось дуже голосно вимовлене, вигукнуте або уривчастий крик.
о́клик голосний вигук, викрик, що виражає які-небудь почуття.
по́гук голосно сказане, вимовлене слово, фраза або сильний, різкий звук людського голосу, який передає певне почуття; вигук.
по́клик те саме, що ви́гук 1.
по́крик крик, вигук, який передає сильне почуття, схвильованість.

крик безладне звучання багатьох голосів

база́р (розм.) шум, гам, голосні безладні розмови.
бу́ча великий крик, галас, тривога.
га́лас безладне звучання багатьох голосів; крики, гамір.
га́мір те саме, що гам1.
гам безладне звучання багатьох голосів; крики, галас.
гарми́дер (розм.) безладний галас; метушня.
го́мін безладний шум; гамір.
гук безладне звучання людських голосів.
гул віддалений або тривалий шум, що часто утворюється внаслідок злиття багатьох одноманітних або різнорідних звуків.
за́колот (розм.) шум, галас.
зик (розм.) різкий, дуже голосний звук; крик, галас.
кага́л (розм.) гамір, безладдя, розгардіяш.
калаба́ли́к (діал.) гармидер, галас.
кри́княва (розм.) крик багатьох людей; шум, галас, гамір.
огро́м (діал.) шум, гамір.
ре́йвах (розм.) галас, крик з приводу чого-небудь.
ре́пет (розм.) сильний гамір, шум.
тарара́м (розм.) те саме, що бу́ча.
ша́рварок (розм.) галас, гамір.
я́рмарок (розм.) місце скупчення кого-, чого-небудь, де багато шуму, галасу, велике пожвавлення і т. ін; шарварок.

крик сильний різкий звук голосу

вереща́ння (розм.) пронизливий, різкий звук.
гри́мання погрозливий звук.
гук (розм.)
зойк перев. з плачем - від болю, страху, горя.
зіпа́ння (розм.)
лементува́ння перев. з плачем.
по́клик звук, що кличе, застерігає тощо.
по́крик (розм.)
ре́пет (розм.)
скрик раптовий, уривчастий.
фук (діал.)

крик (розм.) гостра розмова, що супроводжується докорами, образами

бата́лія (ірон.) сварка, бійка.
гризня́ (розм.) сварка, лайка у людей.
гризо́та (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
гризотня́ (розм. рідше) те саме, що гризня́ 2.
дра́ча (діал.) сварка, сутичка, суперечка.
за́колот (розм. рідше) те саме, що колотне́ча 2.
за́чіпка (рідше) суперечка, сварка.
звя́га (діал.) сварка.
зма́жка (діал.) сварка.
змага́ння (розм. рідше) те саме, що сва́рка.
каламу́т (рідше) неприємність, клопіт; сварка.
колотне́ча побутові незгоди, сварки.
ла́йка те саме, що ла́яння.
ла́яння обмін доріканнями одне одному, образливими словами.
перепа́лка (розм.) запекла галаслива суперечка; сварка.
по́сварка (діал.) сварка.
пікіро́вка (розм.) обмін ущипливими словами.
розра́да сварка, ворожнеча, відсутність єдності, узгодженості дій, думок.
сва́ра суперечки, що виникають між окремими особами, між членами родини тощо; сварка.
сва́рка гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами.
свар (діал.) сварка.
сварня́ (розм.) те саме, що сва́рка 1.
су́тичка суперечка, сварка.
фук (діал) крик, галас; дорікання, сварка.

крик

крик у розпачі

алярм (П.)

буча

веремія

галас

гамір

голосіння (Р.)

кагал (ЖМ.)

пекло З.

жах (П.)
крик
нестерпні <жахливі> умови

поклик (ФР.)

крик

покрик

крик

рев

крик (людей)

кричання

окрик


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.