КОРОТКИЙ — СИНОНІМІЯ

коро́ткий про дорогу і т. ін. - який має невелику відстань, протяжність

бли́жній (рідше) те саме, що близьки́й 1, 3, 4.
близьки́й який перебуває у прямих родинних стосунках з ким-небудь.

коро́ткий який має малу довжину або висоту

підсми́каний (розм.) перев. про одяг - недостатньої довжини.

коро́ткий який триває недовго, короткий час;

короткотрива́лий який триває, існує і т. ін. протягом короткого періоду.
короткоча́сний який триває, існує і т. ін. недовго.
ку́ций (розм.) який триває недовго; короткочасний.
мали́й короткий, недовготривалий (про відрізок часу).
невели́кий який триває недовго; нетривалий.
недо́вгий який триває невеликий відрізок часу; нетривалий.
недовготрива́лий який триває, існує, діє і т. ін. недовго, небагато часу.
недовгоча́сний те саме, що недовготрива́лий.
нетрива́лий який триває недовго, короткий час; недовготривалий, недовгочасний.

коро́ткий який триває недовго

короткостроко́вий який триває незначний термін.
сти́слий про строк.

коро́ткий (розм.) невисокий на зріст

дрібни́й (розм.) невеликий ростом; молодий віком.
карликува́тий (підсил. розм.) низькорослий; який складається з низькорослих дерев.
карлува́тий (підсил. розм.) те саме, що карликува́тий.
ку́ций (розм.) низького зросту; малий.
мале́нький невисокий, низький.
мали́й невисокий, низький.
малоро́слий невеликий на зріст; невисокий.
мане́нький (розм.) те саме, що мале́нький 1–5.
низьки́й невисокий на зріст.
низькоро́слий який має невисокий зріст, який не доріс до звичайної, нормальної висоти; низький (у 1 знач.).

коро́ткий викладений, висловлений коротко, без деталей

конспекти́вний короткий, з викладом основного змісту.
лапіда́рний (книжн.) короткий, але дуже чіткий.
односкладо́вий звичайно про відповідь - одним словом.
скупи́й небагатослівний, лаконічний.
сти́слий коротко викладений, висловлений; небагатослівний.
те́зисний викладений тезами, окремими положеннями.
телегра́фний про стиль, манеру письма - максимально стислий.

коро́ткий про дії, рухи, темп тощо - який відзначається великою швидкістю, інтенсивністю, частотою

би́стрий який має велику швидкість, відбувається у прискореному темпі.
блискави́чний (підсил.) швидкий, як блискавка.
бурхли́вий (підсил.) дуже швидкий; нестримний (про розвиток, зростання чого-небудь).
дрібни́й який складається з часто повторюваних елементів (про звуки, рухи, сміх і т. ін.).
миттьови́й який має відбутися, статися швидко, раптово.
миттє́вий який має відбутися, статися швидко, раптово.
момента́льний який відбувається, здійснюється вмить, дуже швидко.
невпи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
незаба́рний (розм.) який здійснюється, відбувається за короткий відрізок часу.
неупи́нний (підсил.) дуже швидкий, рухливий.
пливки́й швидкий.
похо́пливий (діал.) швидкий, проворний.
рапто́вий швидкий, блискавичний, миттєвий.
спі́рни́й (розм.) швидкий (про ходу).
стрімки́й який відзначається великою швидкістю, динамічністю (про рух, яку-небудь дію, якийсь процес).
стрімли́вий (рідше) те саме, що стрімки́й 2, 4.
хутки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; швидкий, скорий.
ча́стий який складається з швидких дій, рухів, звуків і т. ін.
шале́ний (підсил.) надзвичайно стрімкий (про рух, швидкість і т. ін.).
шви́дкісний який відзначається прискореним темпом (про дію, процес і т. ін.).
швидки́й який відбувається, здійснюється з великою швидкістю; дуже рухливий, стрімкий.

короткий

короткий ростом

короткий шлях

короткий успіх

короткий про розмову

короткий виклад

короткий період

короткий (ЛІНҐ.) звук

короткий

компактний твір

короткий

коротко

короткий (недовго і пох. від)

короткочасний

куций хвіст

короткий

лаконічний стиль

тісний день

короткий

Словник синонімів Караванського.