КОПАТИ — СИНОНІМІЯ

ко́пати про копитних тварин - підкидати зад і задні ноги, а також бити, битися при цьому однією або обома задніми ногами

брика́ти бити задніми ногами.
брика́тися битися однією або обома задніми ногами (про копитних тварин).
виха́ти (розм.) брикати, бити однією або обома задніми ногами (про копитних тварин).
виха́тися (рідше) брикатися, битися однією або обома задніми ногами (про копитних тварин).
фи́цкати (рідше) те саме, що брика́ти 1, 4.
фи́цкатися (рідше) те саме, що брика́тися.
фица́ти (рідше) те саме, що брика́ти 1, 4; хвицати. Я сів верхи на паличку й поскакав по провулку, вдаючи, що об'їжджаю норовистого коня, тому басував, ставав цапа, фицав задом і бив копитами землю (Панч, На калин, мості, 1965, 14).
фица́тися (рідше) те саме, що брика́тися; хвицатися.
хвица́ти бити однією або обома задніми ногами (про копитних тварин); брикати, вихати.
хвица́тися битися задніми ногами (про копитних тварин); брикатися.

копа́ти лопатою, заступом тощо робити заглиблення в землі, снігу і т. ін.; видобувати щось із землі, снігу тощо

вибира́ти видобувати із землі вирощену картоплю.
копа́тися робити заглиблення в землі.
штикува́ти (спец.) розпушуючи й перекидаючи шари землі.

копа́ти (розм.) завдавати комусь шкоди, неприємностей

ва́дити (рідше) бути шкідливим, шкодити (здоров'ю людей, тварин, ростові рослин); заважати, перешкоджати.
збиткува́ти (кого і без додатка, діал.) знущатися з кого-небудь.
ка́постити (розм.) робити капості.
копа́тися (розм.) підступно, таємно готувати кому-небудь неприємність, нещастя.
па́костити (розм.) те саме, що ка́постити.
підко́пувати (розм.) підступно, таємно або вороже діяти проти кого-, чого-небудь, розхитувати основи чогось.
підко́пуватися (розм.) таємними ворожими діями шкодити кому-небудь, розхитувати основи чогось.
підрива́тися (розм.) підступними діями, інтригами шкодити кому-небудь; підкопуватися.
підрі́зувати (кого, розм.) позбавляти кого-небудь сил, бадьорості, засобів існування і т. ін.
підріза́ти (кого, розм.) позбавляти кого-небудь сил, бадьорості, засобів існування і т. ін.
підси́джувати (кого) підступними діями, інтригами шкодити кому-небудь.
шко́дити (кому) бути шкідливим для здоров'я людей, тварин, росту рослин; вадити.

ко́пати підкинути зад і задні ноги (про копитних тварин); вихнути, хвицнути

брикну́ти (однокр. дія) підкинути зад і задні ноги (про копитних тварин); вихнути, хвицнути.
вихну́ти брикнути, вдарити однією або обома задніми ногами (про копитних тварин).
ко́пнути брикнути, хвицнути (про тварин).
фицну́ти те саме, що брикнути 1, 4; хвицнути.
хвицону́ти (підсил.) брикнути, хвицнути (про тварин).

копати ногою

копати копалини

копати (ФР.)

копати під кого

інтригувати проти кого

копати грядку

відривати

рити

товкати

копати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.