КОМПАНІЯ — СИНОНІМІЯ

компа́нія сукупність людей, держав і т. ін., організована на основі спільності інтересів, мети, програми дій, статуту й т. ін.

корпора́ція торговельне або промислове об'єднання.

компа́нія група людей, що перебувають у тісних стосунках

бе́сіда (розм.) товариство, компанія.
бра́тія (ірон.) люди однієї професії, одного суспільного середовища.
братва́ (фам.) члени однієї спільноти (здебільшого – угруповань рекетирів, кримінальних структур в економіці, мафіозних угруповань тощо).
вата́га велика група людей; юрба, товариство.
грома́да група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.
кумпа́нія (діал.) компанія (у 1 знач.).
товари́ство група людей, що перебувають в тісних стосунках; найближчий комусь колектив; середовище, коло знайомих.

компанія

компанія (ЖМ.)

компанія промислова

компанія

артіль

братія

братчики (члени братства)
компанія
шагія (неґ.)

група

заклад

бюро (похоронний)
компанія
музей (культурний)
фірма (діловий)
школа (загальноосвітній)
інституція (науковий)

товариство веселе

кампанія

фірма

компанія
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.